Hur (och när) man ska använda progesteronkräm – Moodmama

Hur (och när) man ska använda progesteronkräm

Progesteronkräm används alltid som ett verktyg för ett specifikt ändamål och aldrig för att höja progesteronvärdet till något särskilt värde.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är osäker på om progesteronkräm är något som skulle kunna passa dig, eller om du har frågor om användningen. Allt du behöver veta står dock i den här artikeln och vi uppmanar dig att läsa igenom den noga.

För att använda progesteronkräm rätt måste man ta hänsyn till följande:
  • ålder
  • hormonella fas
  • situation/omständigheter
  • besvär
Den här artikeln förklarar vad progesteron är för något, hur och varför det bildas, varför det minskar med åldern och hur man kan använda det för att motverka besvär relaterade till menscykeln.

Progesteron kan användas av vuxna kvinnor med eller utan mens, samt av män. Dessa tre användargrupper behöver dock progesteron av olika anledningar, i olika mängd och i olika intervall vilket beskrivs i denna text.

Denna information är inte avsedd för diagnos eller för att behandla någon sjukdom. Rådgör alltid med din läkare om frågor gällande din hälsa.

Den ideella föreningen Hormoni har en hemsida med mycket information om bioidentiska hormoner, hormonell hälsa och svensk behandlingspraxis. Där kan du även ställa frågor. www.hormoni.se

Progesteron, gulkroppshormon och gestagen

Matriarchs progesteronkrämer innehåller bioidentiskt progesteron vilket betyder att det har samma kemiska struktur som det progesteron som bildas i kroppen. Det är alltså ett ämne som kroppens celler känner igen.

Ofta används ordet gulkroppshormon istället för progesteron, men då menar man nästan aldrig riktigt progesteron utan en syntetisk analog, dvs ett annat liknande ämne med liknande effekt.

Gestagen är ett samlingsnamn för alla sådana ämnen som liknar progesteron, och har liknande effekter, men som inte är progesteron. Det finns ganska många olika gestagener och inga förekommer naturligt i kroppen utan de är "designade" hormoner.

Huvudanledningen till att man utvecklade dem till att börja med var för att riktigt progesteron som intas oralt bryts ner mycket snabbt och därmed behöver tas i mycket högre doser än de flesta gestagener. Det går förstås inte heller att patentera ett naturligt förekommande ämne.

Gestagen förekommer ensamt och i kombination med östrogen, tex i kombinerade p-piller och i kombinerade preparat mot klimakteriebesvär (piller och plåster).

Enbart gestagen förekommer i minipiller, mellanpiller, hormonspiral, p-stav och p-spruta.

Den stora WHI-studien, som tyvärr avskräckt så många kvinnor från hormonbehandling i klimakteriet, visade att oralt gestagen i kombination med östrogen ökar risken för bröstcancer, hjärtsjukdom och stroke. Riktigt progesteron har inte påvisat sådan risk.

Vad gör progesteron i kroppen?

Progesteron är ett hormon som reglerar den kvinnliga menscykeln och som är essentiellt för en fullgången graviditet.

Det bildas i äggstockarna efter ägglossning. En liten mängd progesteron bildas även kontinuerligt i binjurar, hjärna och nervsystem. Stora mängder bildas i moderkakan under graviditet.

När en äggblåsa spricker under ägglossning och släpper ut ägget, omvandlas den till ett nytt men tillfälligt organ - gulkroppen. I den bildas huvudsakligen progesteron men även östradiol i förberedelse för en befruktning och graviditet.

Det bildas som mest progesteron en vecka efter ägglossning och ska man ta prover på progesteron bör det göras vid den här tidpunkten.

Gulkroppen har en begränsad livstid på 12-16 dagar och därför varar bara den sk lutealfasen så länge, i genomsnitt 14 dagar. Sedan bryts gulkroppen ner av enzymer. Då upphör även bildandet av framförallt progesteron vilket leder till att livmoderslemhinnan börjar brytas ned, dvs mensen börjar.

Skulle en befruktning ha skett, utan att det bildas tillräckligt med progesteron i gulkroppen, kan det leda till ett tidigt missfall.

Endogent progesteron är ett förstadium till andra hormoner som testosteron, östradiol och kortisol tex, men dessa hormoner bildas i olika celler och progesteron omdirigeras inte i kroppen för att bilda vissa hormoner på bekostnad av andra.

Progesteron som du tillför, som kräm tex, kommer inte att ombildas till andra hormoner. Dock bildar det vissa neuroaktiva ämnen när det bryts ned, som tex lugnande allopregnanolon.

Progesteron och östrogen har en komplex samverkan och behöver båda varandra för att fungera optimalt. Östrogen stimulerar till celldelning och progesteron fungerar som motvikt, men ser samtidigt till att känsligheten för östrogen upprätthålls.

Detta är möjligen förklaringen till varför vissa postmenopausala kvinnor upplever mindre besvär när de använder progesteron. En liten mängd progesteron kan öka känsligheten för det östrogen som finns kvar.

Har man alldeles för lågt östrogen behöver man tillföra just östrogen, och inte progesteron. Progesteron kan aldrig ersätta östrogen. Vid östrogenbehandling används det dock som ett komplement om man har livmodern kvar. Att tillföra progesteron eller östrogen kan inte förhindra eller skjuta upp menopaus.

Bioidentiskt östrogen skrivs ut av läkare. Mer om östrogenbrist och hormonersättning vid klimakteriebesvär finns på www.hormoni.se, en ideell förening som informerar om hormonell hälsa, klimakteriet och hormonersättning. Bli medlem gratis för att läsa frågor och svar.

Några funktioner som progesteron har i kroppen

Förekomsten av progesteron är en förutsättning för en fullgången graviditet men progesteron har många fler uppgifter i kroppen: