Cyklisk maghälsa - Mikrobiotan och menscykeln

Cyklisk maghälsa - Mikrobiotan och menscykeln

Har du också har upplevt att din mage och din menscykel tycks hänga ihop på olika sätt?

Kanske blir du förstoppad före mens? Inte ovanligt alls. 

För en del blir det totala motsatsen och de vågar inte vara långt borta från toaletten under mensen. Dysmenorré-diarré är inte kul...

Andra märker först av cykliska magbesvär i början av klimakteriet när allt med cykeln på något sätt förstärks och aldrig är lagom...

Det finns helt klart ett samband mellan menscykeln och mikroorganismerna i tarmen.

Mikrobiota kallas hela det samhälle av mikroorganismer som lever i, och på, vår kropp. Som i alla samhällen är det gynnsamt med mångfald och samarbete, och det gäller även mikroorganismer. Alla har en potential för negativa effekter men så länge balansen väger över för det positiva är allt frid och fröjd. 

Dessa mikroskopiska hyresgäster, och deras gener (mikrobiomet), bidrar med många olika funktioner i våra kroppar. Vi har bara skrapat på ytan vad gäller forskning om hur viktiga de faktiskt är för vår hälsa. 

Det har blivit mycket populärt att skriva om mikrobiota i massmedia och det brukar ofta mynna ut i olika kostupplägg, dieter och recept. 

Men även menscykeln påverkar mikrobiotan och tvärtom!

Det finns en speciell grupp mikroorganismer, det så kallade estrobolomet, som har förmågan att metabolisera östrogen. Det vill säga omvandla och bryta ned östrogen.

Från äggstockarna utsöndras framförallt östradiol i blodcirkulationen. När det åkt sitt varv runt i kroppen hamnar det slutligen i levern där det inaktiveras till en annan form. Därefter fortsätter det till tarmen, via gallan, för att brytas ned ytterligare och till slut elimineras via avföringen. 

Bakterierna som utgör estrobolomet har förmågan att bilda enzymet beta-Glukuronidas. Det är ett enzym som bryter ned komplexa kolhydrater i tarmen, men som också kan reaktivera östrogen tillbaka till en mer aktiv form. [1]

Det sista kan innebära ett problem eftersom de skiftande nivåerna av aktivt östrogen under olika dagar är avgörande för att reglera menscykeln. Det ska vara "rätt" nivå under rätt dagar eftersom det annars kan påverka ägglossningen negativt. 

Och när ägglossningen påverkas negativt sprider det sig som en våg i nervsystemet och påverkar en rad andra funktioner som humör, kognition, immunförsvar och inflammation. 

Det går alltså åt båda hållen.

En fungerande menscykel främjar en god tarmhälsa genom en positiv effekt på mikrobiotan, och en balanserad mikrobiota stör i sin tur inte menscykeln.

Om du upplever svullen mage eller förstoppning före mens, eller om du ofta får lös mage under mens, kan det vara en effekt av hur nervsystemet försöker anpassa sig efter skiftningarna i cykeln genom att bilda olika hormoner och signalsubstanser.

Progesteron till exempel har en kramplösande effekt på muskulatur och kan göra tarmrörelserna långsammare, vilket kan leda till förstoppning under lutealfasen, dvs före mens. Då kan man hjälpa till genom att dricka mer vätska, äta magnesium som drar åt sig vätska, samt probiotika som till exempel Terraflora.

Om du istället får lös mage och diarré vid mens beror det på prostaglandinerna. Det är inflammatoriska ämnen som är involverade i menstruationen. Vid riklig mens eller mensvärk kan ett överskott av prostaglandiner leda till ökade muskelkontraktioner vilket kan ge lös mage som bieffekt. Här kan en hög dos progesteronkräm under lutealfasen vara till stor hjälp och även ingefära

 

***
Referenser:
1. Sui Y, Wu J, Chen J. The Role of Gut Microbial β-Glucuronidase in Estrogen Reactivation and Breast Cancer. Front Cell Dev Biol. 2021;9:631552. Published 2021 Aug 12. doi:10.3389/fcell.2021.631552 

Tillbaka till blogg

Vi rekommenderar

1 av 4